PRESSMEDDELANDEN
2021-10-22 07:50 Byggfakta Group slutför förvärvet av BCI Media Group M&A Bolagshändelse Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group meddelar idag slutförandet av förvärvet av 100 procent av BCI Media Group, en ledande B2B-informationsleverantör för...
2021-10-19 08:00 Byggfakta Group förvärvar informationsbolag för byggindustrin i Finland M&A Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Byggfakta Group har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Forecon, som är leverantör av informationstjänster till byggindustrin...
2021-10-18 16:15 Byggfakta Group beslutar, så som kommunicerats i noteringsprospektet, om nyemission av aktier genom kvittning Övrig Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
I enlighet med informationen i prospektet som offentliggjordes den 6 oktober 2021, vari ett aktieägarlån från huvudägarna SSCP Bygger...
2021-10-15 08:00 Första dag för handel i Byggfakta Groups aktier på Nasdaq Stockholm Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter mfn-cus-disclaimer_sv
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG...
2021-10-09 14:00 Byggfakta Group förvärvar ledande informationsbolag för byggindustrin i Irland M&A Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Byggfakta Group har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Construction Information Services (CIS), genom sitt brittiska dotterbolag Glenigan...
2021-10-06 16:30 Byggfakta Group offentliggör prospekt och pris inför börsnotering på Nasdaq Stockholm Prospekt Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter mfn-cus-disclaimer_sv
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG...
2021-09-27 20:30 Byggfakta Group avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter mfn-cus-disclaimer_sv
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG...
2021-10-19 08:00 Byggfakta Group förvärvar informationsbolag för byggindustrin i Finland M&A Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Byggfakta Group har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Forecon, som är leverantör av informationstjänster till byggindustrin...
2021-10-18 16:15 Byggfakta Group beslutar, så som kommunicerats i noteringsprospektet, om nyemission av aktier genom kvittning Övrig Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
I enlighet med informationen i prospektet som offentliggjordes den 6 oktober 2021, vari ett aktieägarlån från huvudägarna SSCP Bygger...
2021-10-15 08:00 Första dag för handel i Byggfakta Groups aktier på Nasdaq Stockholm Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter mfn-cus-disclaimer_sv
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG...
2021-10-09 14:00 Byggfakta Group förvärvar ledande informationsbolag för byggindustrin i Irland M&A Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter
Byggfakta Group har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Construction Information Services (CIS), genom sitt brittiska dotterbolag Glenigan...
2021-10-06 16:30 Byggfakta Group offentliggör prospekt och pris inför börsnotering på Nasdaq Stockholm Prospekt Bolagshändelse Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter mfn-cus-disclaimer_sv
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG...
2021-09-27 20:30 Byggfakta Group avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm Övrig bolagsinformation Bolagsinformation Svenska Noteringskrav Regulatorisk IR Nyheter mfn-cus-disclaimer_sv
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG...
2021-10-22 07:50 Byggfakta Group slutför förvärvet av BCI Media Group M&A Bolagshändelse Svenska IR Nyheter
Byggfakta Group meddelar idag slutförandet av förvärvet av 100 procent av BCI Media Group, en ledande B2B-informationsleverantör för...

Kontakta oss

    Letar du efter våra kontor?