Press releases
Here you will find relevant press releases

Ljusdalsbaserade Docu Nordic expanderar i Mellaneuropa

Ljusdal, 05.11.2019

Bygg- och fastighetsinformationskoncernen DocuNordic, med huvudkontor i Ljusdal, Hälsingland, fortsätter sin expansion genom förvärv. Senaste tillskottet är byggprojektinformationsföretaget Istav med verksamheter i Tjeckien och Slovakien. Hittills har Docu-koncernen varit inriktad på Norden men i och med köpet av Istav tas det första steget ut i övriga Europa.

”Kort kan man säga att detta är första steget i en internationell expansion och vi ser stora tillväxtmöjligheter både organiskt och genom lansering av tjänster som vi har i norden”, säger Stefan Lindqvist, koncernchef i DocuNordic.

Strukturen i Istav är likvärdig med den som finns i de nordiska företagen då man sedan 00-talet haft strategiska och driftsmässiga beröringspunkter på olika nivåer.

”Det känns bra att förvärva en verksamhet som i grunden är byggd på samma principer och strukturer som vi byggt vår verksamhet i Norden på”, fortsätter Stefan Lindqvist.

Både Tjeckien och Slovakien är väldigt likvärdiga marknaderna i Norden och att lansera redan befintliga koncept och tjänster i dessa länder är en tillväxtmöjlighet med chans till god lönsamhet snabbt då allt utvecklings- och produktarbete redan är gjort i de nordiska företagen.

Ytterligare information lämnas av Stefan Lindqvist +46(0)70 667 62 52

DOCU Nordic förädlar och säljer händelsebaserad B2B-information inom sektorerna bygg, fastighet, sjuk- och behandlingsvård. DOCUnordic är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland under dotterbolagen/varumärkena; Byggfakta (SENO), Byggefakta A/SSverige ByggerHusguidenNorge ByggesRakenna Suomi, CityMark (SEDKFINO), RPT DocuByggeinformationLambrecht ApS, Strateg Analys, HelpHero, Skandinavisk Sjukvårdsinformation (SSIL)Nordic Family Groupbyggfaktadocu.sealltombostad.se och byggvärlden.se. Koncernen ger även ut ett 10-tal B2B-magasin som produceras av dotterbolagen Svenska Media Docu, bl.a. byggbranschens ledande nyhetstidning Byggvärlden.

Docu-koncernen startades hösten 2001 genom en sammanslagning av svenska Citymark Scweiziska Schweize Baudocumentation och tyska Baumarktvorschung vilket var ett fastighetsinformationsföretag (SV) ett produktinformationsföretag (CH) och ett projektinformationsföretag. Under åren har koncernen köpt ytterligare bolag och vuxit från 180 mkr i omsättning till som mest 1,4 miljarder sek. 2014 delades koncernen i två delar en som är verksam i de tyskspråkiga länderna och en nordisk enhet, Docu Nordic, som förvärvades av Segulah. Den 2: a augusti 2017 tecknade Segulah IV L.P. och minoritetsägare ett avtal om att avyttra 100% av DOCU Nordic till Stirling Square Capital Partners. Den nordiska verksamheten består av fem affärsområden projektinformationproduktinformationfastighetsinformationsjukvårdsinformation samt ett mediabolag.